Engwierum uitvaartvereniging

 In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil het bestuur van de Uitvaartvereniging ‘Gedenk te Sterven’ Engwierum e.o. u op de hoogte brengen van de gegevens die we van onze leden in het Programma MemberControl hebben.

Het betreft de naam- en adresgegevens en het bank- of gironummer voor het jaarlijks innen van de contributie en de grafrechten.

Als u wilt kunt u deze gegevens inzien en eventueel aanpassen.

Neem daarvoor contact op met het bestuur.