Engwierum uitvaartvereniging

  

                            Uitvaartvereniging “Gedenk te Sterven” Engwierum e.o. 


 

De naam van onze vereniging is   “Gedenk te Sterven” Engwierum e.o.  en is aangesloten bij de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.

De vereniging is niet commercieel en verzorgt begrafenissen en crematies (eventueel ook buiten de eigen woonplaats) zonder winstoogmerk.

De vereniging heeft een begraafplaats in eigen beheer die gelegen is aan de Bûtendykswei.

Op deze begraafplaats is ook een urnenveld aangelegd.


De leden van de vereniging hebben op de jaarlijkse ledenvergadering inspraak bij o.a.

* Het te voeren beleid

* De hoogte van de contributie

* De bijdrage van de vereniging in de uitvaartkosten bij het overlijden van een lid

* De aankoopkosten van een graf.


Bij overlijden kunnen leden gebruik maken van het volgende:

* De bode (uitvaartleider). Deze persoon kan voor u de totale uitvaart regelen en zal altijd proberen zoveel mogelijk  aan de wensen van de familie te voldoen.

* Grafdelver

* Dragers (maar de familie kan natuurlijk zelf ook dragen)

* Klokkenluid(st)er


De contributie zal m.i.v. 2020 € 17,50 per persoon per jaar zijn, waarbij kinderen tot 18 jaar in het lidmaatschap van de ouders zijn inbegrepen.

Wenst men op latere leeftijd lid te worden van onze vereniging dan zal inschrijfgeld moeten worden betaald of komt men in aanmerking voor een nader te bepalen percentage van de vergoedingen.

Dit alles volgens de door de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland vastgestelde tabellen.


Bij het overlijden van een lid neemt de vereniging een deel van de kosten van de uitvaart voor haar rekening.

Leden van de vereniging kunnen een graf kopen op onze begraafplaats.

* Huurkoop voor 30 jaar of langer

Niet leden kunnen alleen een graf huren voor 30 jaar. Zij betalen drie keer het ledentarief.

Bovendien moet er sprake zijn van een binding met Engwierum.

 

                                                                                                                                                                                              p.w.w