Engwierum uitvaartvereniging

 

 Wat te doen bij overlijden

1.     Arts waarschuwen i.v.m. verklaring van overlijden.

2.     Contact opnemen met één van de uitvaartleiders van onze vereniging.

 

 

            Dhr. H. Fennenma

Tolhuis 13, 9291 JZ Kollum

Tel. 0511-454009 of 06-13075938

E-mail: info@fennema-uitvaart .nl

Website: www.fennema-uitvaart.nl

 

 

            Dhr. R. Verbeek

Skipfeartsein 18, 9123 JS Metslawier

Tel. 0519-241994 of 06-10812615

Email: verbeek@uitvaartzorgnoordoostfriesland.nl 

Website: www. uitvaartzorgnoordoostfriesland.nl

 

 

 

            Bij het regelen van de uitvaart kunt u met de uitvaartleider

            al uw wensen bespreken

            (Voor zover de Wet op de lijkbezorging dit toestaat)

 

           

            Zoals bijvoorbeeld:

 

            een begrafenis of crematie

 

            wel/niet meehelpen met verzorgen overledene

 

            thuis of in de aula opbaren

 

            rouwbrieven/advertenties/bloemen

 

            vervoer

 

            condoleance voor – of na de uitvaart

 

            kerkdienst of bijeenkomst in een ander gebouw

 

            muziek tijdens de uitvaart

 

            een spreker/familie/vrienden die iets willen zeggen

 

            familie/vrienden die meehelpen dragen

           

            rondgang om de kerk/het kerkhof

 

            wel/niet laten zakken van de kist

 

            wel geen koffietafel

           

 

 

Om misverstanden te voorkomen: een crematie, dan wel de wens om op een begraafplaats elders te worden begraven, wordt ook door ons verzorgd. In overleg kan ook worden besloten een uitvaartvereniging aldaar de diensten te laten verzorgen.