Uitvaartvereniging  “Gedenk te Sterven”  Engwierum e.o.

A.V.G.

 

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil het bestuur van de Uitvaartvereniging ‘Gedenk te Sterven’ Engwierum e.o. u op de hoogte brengen van de gegevens die we van onze leden in het Programma MemberControl hebben.
Het betreft de naam- en adresgegevens en het bank- of gironummer voor het jaarlijks innen van de contributie en de grafrechten.
Als u wilt kunt u deze gegevens inzien en eventueel aanpassen.
Neem daarvoor contact op met het bestuur.