Uitvaartvereniging  “Gedenk te Sterven”  Engwierum e.o.

    

Wat te doen bij overlijden


  • 1.     Arts waarschuwen i.v.m. verklaring van overlijden.


  • 2.     Contact opnemen met één van de uitvaartleiders van onze vereniging.


Dhr. H. Fennenma
Tolhuis 13, 9291 JZ Kollum
Tel. 0511-454009 of 06-13075938
E-mail: info@fennema-uitvaart .nl
Website: www.fennema-uitvaart.nl
of
Dhr. R. Verbeek
Skipfeartsein 18, 9123 JS Metslawier
Tel. 0519-241994 of 06-10812615
Email: r.verbeek1@knid.nl
Website: www. uitvaartzorgnoordoostfriesland.nl Bij het regelen van de uitvaart kunt u met de uitvaartleider

al uw wensen bespreken
(Voor zover de Wet op de lijkbezorging dit toestaat)
Zoals bijvoorbeeld:
- een begrafenis of crematie
- wel/niet meehelpen met verzorgen overledene
- thuis of in de aula opbaren
- rouwbrieven/advertenties/bloemen
- vervoer
- condoleance voor – of na de uitvaart
- kerkdienst of bijeenkomst in een ander gebouw
- muziek tijdens de uitvaart
- een spreker/familie/vrienden die iets willen zeggen
- familie/vrienden die meehelpen dragen
- rondgang om de kerk/het kerkhof
- wel/niet laten zakken van de kist
- wel geen koffietafel

 

Om misverstanden te voorkomen: een crematie, dan wel de wens om op een begraafplaats elders te worden begraven, wordt ook door ons verzorgd. In overleg kan ook worden besloten een uitvaartvereniging aldaar de diensten te laten verzorgen.