Uitvaartvereniging  “Gedenk te Sterven”  Engwierum e.o.

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 3 april 2024  
Met 13 leden, het bestuur, en 2 gasten zijn we in ’t Dykshûs. Voorzitter Silvia Visser
opent de vergadering en benadrukt hoe fijn het is om na lange tijd weer met zo’n mooie
opkomst bij elkaar te kunnen zijn. We staan stil bij de overledenen in 2023:


01-02-2023  Gerrit Pel, 66 jaar
16-03-2023 Japke Merkus-Lourens, 92 jaar
18-03-2023 Klaske Haakma-Pel, 83 jaar
06-04-2023 Anne Willem Feenstra, 77 jaar
01-06-2023 Oebele Vries, 86 jaar
05-06-2023 Eke de Graaf-Helder, 77 jaar
09-07-2023 Orsel Zuidema-de Vries, 77 jaar
26-07-2023 Froukje Stuursma-Wielenga, 98 jaar
02-10-2023 Sikke de Vries, 78 jaar
11-12-2023 Jantje Trijntje de Boer-Fokkema, 95 jaar 


Er is een moment van stilte. De voorzitter leest hierna een gedicht voor: “De mensen van
voorbij”. Bij de mededelingen vertelt de voorzitter dat er een clustervergadering in de
regio is geweest. Ook in Anjum zijn twee aula familiekamers beschikbaar. De broers
Geert Anne en Peter Alex Kuperis hebben het onderhoud van de begraafplaats
overgenomen. De voorzitter benadrukt dat er hard gewerkt wordt aan het opknappen
van de graven die door weersomstandigheden zijn verzakt. Penningmeester Johannes Pel
geeft vervolgens uitleg over de financiële zaken. We zijn een gezond draaiende
Uitvaartvereniging. Dit wordt ook dit jaar weer bevestigd met de accountantsverklaring.
Het bestuur stelt een verhoging van de ledencontributie voor (v.a. 18 jaar per lid van
17,50 naar 20,= euro) en een verhoging van de grafrechten (van 15,= naar 17,50 euro)
waar iedereen zich in kan vinden.

Bestuurswissel: na 20 jaar inzet nemen we afscheid van Annie Kuperis met een mooi boeket bloemen en een cadeaubon. Annie verricht de ledenadministratie, maar deed  daarnaast vele andere verrichtingen. Haar kennis zal zeker gemist gaan worden! 

Gerrit Boersma blijft gelukkig bestuurslid, maar hij stopt na 6 jaar met het onderhoud
van de begraafplaats. Ook voor hem een prachtig bos bloemen. 
De uitvaartverzorgers worden herbenoemd. Wij danken hen voor de prettige
samenwerking. Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering met dank aan allen
die zich inzetten voor onze Uitvaartvereniging. 

Na de ledenvergadering krijgen de leden een presentatie van Ruurd en Annie Verbeek over hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Met de Credencial pelgrimspas hebben ze vele prachtige kerken, abdijen, kastelen, maar ook landschappen mogen bewonderen. Ze sliepen in de meest bijzondere omstandigheden. Onderweg kwamen ze medereizigers voor het leven tegen. Ruurd en Annie zijn bedankt voor hun enthousiaste presentatie over deze hele waardevolle, persoonlijke pelgrimstocht.   

E-mailen
Bellen