Uitvaartvereniging  “Gedenk te Sterven”  Engwierum e.o.

 Lidmaatschap

Wanneer er een binding is met Ingwierrum kun je lid worden van onze vereniging. Hiervoor kun je contact opnemen via de email. info@gedenktestervenengwierum.nl , ook kun je de voorzitter benaderen voor contact hierover. Zie hiervoor de contactgegevens.

De leden van de uitvaartvereniging hebben op de jaarlijkse ledenvergadering inspraak bij het te voeren beleid.
Bij overlijden kunnen de leden gebruik maken van het volgende:
- De bode. Wij hebben een contract afgesloten met 2 bodes voor een voordelig tarief, maar u         mag ook gerust kiezen voor een andere bode.
- Grafdelver.
- Dragers (u mag als familie/vrienden natuurlijk zelf ook dragen).
- Klokkenluid(st)er.


De contributie is m.i.v. 2024 € 20,00 per persoon per jaar, waarbij kinderen tot 18 jaar in het lidmaatschap van de ouders zijn inbegrepen. Vanaf 18 jaar wordt een kind zelfstandig lid.


Leden die vanaf het begin lid zijn ontvangen een volledige ledenkorting bij het overlijden.


Wenst men op latere leeftijd lid te worden van onze vereniging dan zal inschrijfgeld moeten worden betaald of komt men in aanmerking voor een nader te bepalen percentage van de vergoedingen.


Dit alles verloopt volgens de door de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland vastgestelde tabellen.


Leden van de vereniging kunnen een graf kopen op onze begraafplaats.
Huurkoop is voor 30 jaar of langer. Niet leden kunnen alleen een graf huren voor 30 jaar. Zij betalen drie keer het ledentarief.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil het bestuur van de Uitvaartvereniging ‘Gedenk te Sterven’ Engwierum e.o. u op de hoogte brengen van de gegevens die we van onze leden in het Programma MemberControl hebben. Dit is het programma voor het bijhouden van de ledenadministratie.
Het betreft de naam- en adresgegevens en het bank- of gironummer voor het jaarlijks innen van de contributie en de grafrechten.
Als u wilt kunt u deze gegevens inzien en eventueel aanpassen.
Neem daarvoor contact op met het bestuur.


E-mailen
Bellen