Uitvaartvereniging  “Gedenk te Sterven”  Engwierum e.o.

De naam   van onze vereniging is   “Gedenk te Sterven” Engwierum e.o.  en is aangesloten bij de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.
De vereniging is niet commercieel en verzorgt begrafenissen en crematies (eventueel ook buiten de eigen woonplaats) zonder winstoogmerk.
De vereniging heeft een begraafplaats in eigen beheer die gelegen is aan de Bûtendykswei. 

De leden van de vereniging hebben op de jaarlijkse ledenvergadering inspraak bij het te voeren beleid.

Bij overlijden kunnen de leden gebruik maken van het volgende:

- De bode. Wij hebben een contract afgesloten met 2 bodes voor een voordelig tarief.

- U mag ook gerust kiezen voor een andere bode.

- Grafdelver.

- Dragers (u mag als familie/vrienden natuurlijk zelf ook dragen).

-Klokkenluid(st)er.


De contributie is m.i.v. 2020 € 17,50 per persoon per jaar, waarbij kinderen tot 18 jaar in het lidmaatschap van de ouders zijn inbegrepen.


 

Leden die vanaf het begin lid zijn ontvangen een volledige ledenkorting bij het overlijden.

Wenst men op latere leeftijd lid te worden van onze vereniging dan zal inschrijfgeld moeten worden betaald of komt men in aanmerking voor een nader te bepalen percentage van de vergoedingen.

Dit alles volgens de door de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland vastgestelde tabellen.

Leden van de vereniging kunnen een graf kopen op onze begraafplaats.

Huurkoop voor 30 jaar of langer.

Niet leden kunnen alleen een graf huren voor 30 jaar. Zij betalen drie keer het ledentarief.

Bovendien moet er sprake zijn van een binding met Engwierum.